Przebudowa drogi powiatowej w Zarzeczu zakończona

PZD w Żywcu informuje, iż w dniu 21 września br. zakończona została przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1406 w Zarzeczu na odcinku od drogi wojewódzkiej Żywiec-Bielsko-Biała do Domu Ludowego. Wykonano następujące roboty drogowe – cięcie nawierzchni, oczyszczenie rowów, montaż studzienek ściekowych przy krawężnikowych, nowa nawierzchnia bitumiczna, oznakowanie poziome i pionowe, pobocza z kruszyw łamanych i kory asfaltowej.

mgr inż. Tomasz Kotajny – Dyrektor PZD w Żywcu