Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.

Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu mając na uwadze poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1469 S Al. Legionów wykonał nowe przejście dla pieszych P-10 w kolorze biało-czerwonym, w technologii grubowarstowej oraz barierę z podwójnym łańcuchem również w kolorze biało-czerwonym mającą na celu wyeliminowanie przekraczania jezdni w niedozwolonym miejscu.

Przejście oraz bariera są częścią zatwierdzonego w marcu projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa pieszych na DP 1469 S – Al. Legionów w Żywcu” opracowanego przez PZD.

(JJ)

PENTACON DIGITAL CAMERA

PENTACON DIGITAL CAMERA

PENTACON DIGITAL CAMERA

PENTACON DIGITAL CAMERA

PENTACON DIGITAL CAMERA