Kontrola robót na DP 1455 S w Twardorzeczce i Leśnej

W dniu 13 sierpnia 2018 roku dokonano kontroli robót drogowych wykonywanych w ciągu drogi powiatowej nr 1455 S Pietrzykowice-Lipowa-Ostre-Twardorzeczka-Leśna w miejscowości Twardorzeczka i Leśna. Trwają prace związane z wykonywaniem warstwy ścieralnej z masy mineralno-bitumicznej.

Tomasz Kotajny – PZD w Żywcu