DP 1417 S

PZD w Żywcu informuje, iż  w dniu 10.05.2018 roku dokonano kontroli stanu technicznego drogi powiatowej nr 1417 S w miejscowości Pewel Wielka. Stwierdzono, iż korpus przedmiotowej drogi powiatowej w rejonie betoniarni został mocno pomyty. Uszkodzenia te zostaną zgłoszone do  szkód powodziowych, celem podjęcia prób naprawy przedmiotowej drogi powiatowej z środków zewnętrznych.
Tomasz Kotajny PZD w Żywcu