Chodnik przy DP 1474 S w Żywcu-Moszczanicy

PZD w Żywcu informuje, iż zakończono budowę chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1474 S w Żywcu-Moszczanicy.

mgr inż. Tomasz Kotajny – PZD w Żywcu