Chodnik – ul. Moszczanicka w Żywcu

PZD w Żywcu  informuje, iż rozpocznie się nowy, drugi etap budowy chodnika dla pieszych wraz z przebudową kanalizacji deszczowej i przebudową urządzeń obcych w ciągu drogi powiatowej nr 1474 S w Żywcu. Za utrudnienia powstałe podczas robót  Inwestor przeprasza uczestników ruchu drogowego.
mgr inż. Tomasz Kotajny – PZD w Żywcu