Sieć dróg.

Wybierz gminę:

Całkowita długość dróg powiatowych na terenie gminy : km

Legenda:

# – symbol należy rozumieć jako skrzyżowanie z inną drogą
Klasa drogi: L – droga lokalna
Klasa drogi: Z – droga zbiorcza
Klasa drogi: G – droga główna
Całkowita długość dróg powiatowych na terenie powiatu żywieckiego: 353,493 km
Całkowita długość dróg wojewódzkich na terenie powiatu żywieckiego: 76,6 km