Remont chodnika przy Al. Piłsudskiego w Żywcu

PZD w Żywcu informuje, iż rozpoczęły się roboty drogowe związane z wykonaniem remontu odcinka chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1463 A. Piłsudskiego w Żywcu obok bloku nr 34 polegające na rozbiórce starej nawierzchni bitumicznej i ułożeniu nowej z kostki brukowej.
Roboty potrwają około miesiąca. Za powstałe utrudnienia w ruchu na przedmiotowym odcinku chodnika przepraszamy.
mgr inż. Tomasz Kotajny – PZD w Żywcu

PENTACON DIGITAL CAMERA

PENTACON DIGITAL CAMERA

PENTACON DIGITAL CAMERA