Kontrola robót na Al. Piłsudskiego w Żywcu w dniu 03.10.2018 roku

PZD w Żywcu informuje, iż na ulicy Al. Piłsudskiego w Żywcu w rejonie Przychodni Zdrowia remontowany jest chodnik dla pieszych. Trwa rozbiórka starych płyt betonowych, montaż krawężników i obrzeży, wykonywanie podbudów z kruszyw łamanych oraz docelowo nowej nawierzchni z kostki brukowej betonowej. Planowany termin zakończenia robót – koniec października 2018 roku.

mgr inż. Tomasz Kotajny – PZD w Żywcu